Fiziksel Testler - Haslık Testleri
TEKSTİL

Fiziksel Testler - Haslık Testleri

Tekstil ürünleri ithalatçıları veya üreticileri, küresel anlamda kimyasal maddeler ile ilgili sınırlamalara uyabilmek adına ürünlerinde zararlı madde olmadığından emin olmak zorundadırlar.

Üretici üretim aşamasında kullandığı hammadde, boya ve yardımcı kimyasallarının zararlı etkileri en aza indirmek adına dikkat ederek seçmelidir.

Malzeme ve ürünler üzerinde analiz hizmetleri, aynı zamanda potansiyel olarak sorun yaratabilecek maddelerin kullanımına karşı üretim sürecini korumak amacıyla siz değerli müşterilerimize çözüm ortaklığı sunmaktayız.

Ülkemizde ürün güvenliği denetimleri kapsamında Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine ilişkin Tebliği  (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18) kapsamında istenilen tüm Analiz hizmetlerini için TTS Laboratuvar Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Avrupa referans test metodu, deri ile uzun süreli ve direk temas eden ürünlerde nikel salınımının KKDIK Ek 17’deki sınırlamalarına uygunluğunu göstermek adına değişime uğramıştır. Kapsamda bulunan ürünler, kulak ve vücudu delerek takılan metal aksesuarlar, çeşitli takılar, saatler, fermuarlar ile giyim aksesuarları ve güneş gözlükleri gibi nikel metalinin salınımının duyarlılığa, nikel alerjisine ve hatta nikel cilt egzamasına neden olabilecek ürünlerdir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı REACH’ten uyarlanan 23 Haziran 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması ( KKDİK ) hakkındaki yönetmeliğe göre iç piyasayı ilgilendiren uygulamaların yapılmasını zorunlu kılar. Yapılan ve yapılacak olan denetimler ile piyasaya sunulacak veya piyasaya sunulmuş tüm ürün gruplarının KKDİK Ek-17’de belirtilen sınır şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Deri ve deri ürünlerinin IULTCS standartlarına uygun üretimi, standardizasyonu, iyileştirilmesi, kalite standardının sürdürülebilirliğine istinaden işletme içi, ulusal, uluslararası bütün standart ve yönetmeliklerin zorunluluklarını taşıyan bir laboratuvar olmakla birlikte, ulusal ve uluslararası standart yöntemleri geliştirerek, müşterilerimizin taleplerine destek olarak uzman ekibimizle analiz hizmeti gerçekleştirmekteyiz.

Analiz / Test Adı

Analiz Metodu

 

Krom VI (Cr ⁺⁶) İçeriğinin Kimyasal Olarak Belirlenmesi - Kolorimetrik Yöntem

 

 

TS EN ISO 17075-1

 

Yaşlandırma Prosesi ile Deride Krom VI (Cr ⁺⁶) İçeriğinin Tayini

 

 

 

ISO 10195

 

Toplam Kadmiyum (Cd) Tayini-Islak Ayrıştırma Metodu

 

 

EN 1122

 

Ciltle Doğrudan Ve Uzun Süre Temas Eden Kaplama Ve Alaşımlar İçin Nikel (Ni) Tarama Testleri

 

 

 

CR 12471

 

 

Doğrudan ve Uzun Süreli Ciltle Temas Edebilecek Olan Ürünlerden Nikel Salınımının Tayini

 

 

 

BS EN 1811

 

Kaplamalı Ürünlerden Kaplamanın Aşınması, ve Ayrılması ile Açığa Çıkan Nikel Tayini

 

 

BS EN 12472 + A1

 

Deri Ürünlerinde pH Tayini

 

 

TS EN ISO 4045

 

Tekstil Ürünlerinde Sulu Ekstraktın pH Tayini

 

 

TS EN ISO 3071

 

 

Deri Ürünlerinde Formaldehit İçeriğinin Tayini

 

 

ISO/ 17226-1

 

Tekstil-Serbest ve Hidrolize Olmuş Formaldehit Tayini (Su Ektraksiyonu Metodu)

 

 

BS EN ISO 14184-1

 

Tekstil-Ayakkabı Bileşenlerinde Dimetil Fumarat Tayini (DMFu)

 


 

ISO/TS 16186

 

 

 

Ayakkabı Malzemelerinde Dimetil Formamid Tayini (DMFa)

 

 

 

 

ISO TS 16189

 

Tekstil-Plastik Poli Aromatik Hidrokarbonların Tayini

 

 

AFPS GS 2019:01 - ZEK01.4-08:2012

 

Ayakkabı Bileşenlerinde Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAHs)’ın Tayini

 

 

ISO/TS 16190

 

Ayakkabı Bileşenlerinde Organik Kalay Bileşiklerinin Tayini

 

 

ISO/ TS 16179

 

Çocuk Oyuncaklarında ve Çocuk Bakım Ürünlerinde Ftalat İçeriği Tayini

 

 

CPSC- CH-C1001.09.3

CPSC-CH-C1001-09.4

Tekstil Ürünlerinde Fitalat İçeriği Tayini

ISO 14389

 

Ayakkabı Bileşenlerinde Fitalat İçeriği Tayini

 

 

ISO/TS 16181

 

 

Azo Boyar Maddelerden İndirgenen Aromatik Aminler İçin Tayin Metodu Bölüm 1: Ekstraksiyon Gerekmeksizin Elde Edilebilen Belirli Azo Boyarmaddelerin Tespiti

 

 

 

ISO 14362-1

 

Azo Boyar Maddelerden Türetilen Belirli Aromatik Aminlerin Tayini İçin Yöntemler Bölüm 3: 4-Aminoazobenzen Açığa Çıkarabilen Belirli Azo Boyar Maddelerin Kullanımının Tespiti

 

 

 

TS EN ISO 14362-3

 

 

Boyalı Derilerde Belirli Azo Boyar Maddelerin Tayini İçin Kimyasal Testler Azo Boyar Maddelerden İndirgenen Belirli Aromatik Aminlerin Tayini

 

 

 

TS EN ISO 17234-1

 

Boyalı Derilerde Belirli Azo Boyar Maddelerin Tayini İçin Kimyasal Testler Bölüm 2: 4 Aminoazobenzen Tayini

 

 

 

TS EN ISO 17234-2

 

PVC (Polyvinyl Chloride) Tanımlanması

 

 

İşletme İçi Metot

(FTIR ve Beilstein Test Metodundan Modifiye)

  •  

 

Oyuncak Güvenliği

 

 TS EN 71-3

 

 

 

Boya ve Boyalı/Kaplamalı Numunelerde Toplam Kurşun (Pb) Tayini

 

 

CPSC-CH-E1003.09

16 CFR Part 1303

 

 

Metal Olmayan Çocuk Ürünlerinde Toplam Kurşun (Pb) Tayini

 

 

CPSC-CH-E1002.08

 

 

Metal Çocuk Ürünlerinde Toplam Kurşun (Pb) Tayini

 

 

CPSC-CH-E1001.08

Deri Ürünlerinde Toplam Ağır Metal Tayini

ISO 17072-2

Tekstil Ürünlerinde Ağır Metal Tayini

EN 16711-1

 

Deri Ürünlerinde Ekstrakte Edilebilir Ağır Metal Tayini

 

 

ISO 17072-1

Tekstil ve Deri Ürünlerinde Ağır Metal Tayini

Oeko-Tex Standard 100

 

Yapay Tükürük Çözeltisinden Salınan Kurşun Tayini

 

 

BS EN 16711-3

 

Tekstil Ürünlerinde Asidik Yapay Ter Çözeltisi ile Ekstrakte Edilebilen Ağır Metal Tayini

 

 

EN 16711-2

 

Uçucu Organik (VOC) Bileşiklerin Tayini

 

 

SW-846 Test Method 8260D

SW-846 Test Method 5000