Blog
Blog Yazılarımız
BİYOKONTAMİNASYON TESTLERİ
Biyokontaminasyon, özellikle sağlık ve güvenlik açısından hassas ortamlarda ciddiye alınması gereken önemli bir konudur. Bu bağlamda, TS EN 17141 standardı, biyokontaminasyon testlerinin nasıl yapılması gerektiğini belirleyen k...
Ürün Tipi 8: Ahşap Koruyucular Analizi
Biyosidal Ürünlerde Ürün Tipi 8: Ahşap Koruyucular Analizi Biyosidal ürünler, zararlı organizmaları kontrol etmek veya yok etmek amacıyla geliştirilen kimyasal veya biyolojik maddelerdir. Bu ürünlerin Ürün Tipi 8: Ahşap Koruyu...
Laboratuvar Hizmetlerinde Güvenin Adı : TTS Laboratuvar
Gelişen teknoloji ve endüstri ihtiyaçları, laboratuvar hizmetlerini ön planda tutmaktadır. Bilim, teknoloji ve sağlık alanlarındaki gelişmelerin arkasında, doğru ve güvenilir laboratuvar sonuçları vardır. TTS Laboratuvar Hizmet...
Deterjan Kalıntı Testi
Medikal Ürünlerin Temizlik Validasyonunda Deterjan Kalıntı Testi Medikal alanda kullanılan ürünlerin temizliği, doğrudan hastaların sağlığını etkileyen bir faktördür. Bu nedenle temizlik validasyonu adımlarının detaylı ve do...
TALC Ürünlerinde Asbestos Analizi
TALC Ürünlerinde Asbestos Analizi: Neden Kritik ve Nasıl Yapılır? Giriş Talk, yani talcum pudrası, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinden, gıda ve endüstriyel uygulamalara kadar geniş bir yelpazede kullanılan doğal bir mi...
Medikal Ürünlerde TOC (Toplam Organik Karbon) Analizi
Toplam Organik Karbon (TOC) analizi, bir örnekte bulunan organik karbon miktarını ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Medikal ürünlerde TOC analizi, ürünlerin saflık ve kalite kontrolü için oldukça önemlidir. Özellikle enjekt...
Dinamik Temas Koşulları Altında Antimikrobiyal Ajanların Antimikrobiyal Etkinliği ASTM E2149
ASTM E2149, ASTM International tarafından geliştirilen standart bir test yöntemidir. Hareketsizleştirilmiş antimikrobiyal ajanların dinamik temas koşulları altında antimikrobiyal aktivitesini belirlemek için tasarlanmıştır. Bu ...
Tekstil Ürünlerinde Antibakteriyel Aktivitenin Belirlenmesi ISO 20743
ISO 20743 standardı, tekstil ürünlerinin antibakteriyel aktivitesinin değerlendirilmesine yönelik prosedürleri belirleyen uluslararası bir test yöntemidir. Bu standart, çeşitli koşullar altında antibakteriyel aprelerle işlem gö...
Antimikrobiyal Kumaş Testi AATCC 100
AATCC 100 test yöntemi, tekstil malzemelerinin antibakteriyel özelliklerini değerlendirmek için kullanılan standart bir testtir. Amerikan Tekstil Kimyacıları ve Renk Uzmanları Birliği (AATCC) tarafından geliştirilen bu test, ge...
Yeniden Kullanılabilir Tıbbi Cihazların Temizlik Validasyonu
Yeniden kullanılabilir tıbbi cihazların temizlik validasyonu, hastaların ve sağlık çalışanlarının güvenliği için son derece önemlidir. Temizlik validasyonu, cihazın kullanım sonrası uygun şekilde temizlendiğini, dezenfekte edil...
Medikal Cihaz Korozyon Testi EN ISO 13402
Otoklavlamaya, korozyona ve termal maruziyete karşı direncin belirlenmesi, özellikle yeniden kullanılabilen tıbbi cihazlar için çok önemlidir. Bu testler, tıbbi cihazların sterilizasyona tabi tutulduktan veya çeşitli çevre koşu...
Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalarda Çinko PiritionTayini
Çinko pirition (veya çinko piritiyon), sıklıkla şampuan, sabun ve diğer kişisel bakım ürünlerinde, ayrıca çeşitli biyosidal ürünlerde kullanılan bir antimikrobiyal ajandır. Kumaş, boya ve plastik gibi çeşitli materyaller üzerin...
 Mikobakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi EN 14348
EN 14348 standardı, "Mikobakteri öldürme etkinliğinin değerlendirilmesi"ne odaklanır ve bu, özellikle Mycobacterium tuberculosis gibi bazı patojenik mikobakterilerin dezenfektanlara ve antiseptiklere karşı dirençli ol...
Biyobozunurluk Testi ISO 11733
ISO 11733, "Su kalitesi - Tuzlu ortamlarda kullanılmak üzere aerobik biyobozunurluk testi - Kısmi ve tam mineralizasyon için kapsamlı test yöntemleri" başlığını taşır. Bu standardın amacı, belirli kimyasal maddelerin ...
Etilen Oksit Kalıntı Analizi
TS EN ISO 10993-7, "Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - 7. Bölüm: Etilen oksit sterilizasyon kalıntıları" başlığı altında etilen oksit sterilizasyonunun tıbbi cihazlarda bıraktığı kalıntıları ele alır. Bu s...
Yağ Gres Kalıntı Testi
ASTM F2459-18, metalik tıbbi bileşenlerin yüzeyinden kalıntıların çıkarılması ve ölçülmesi için bir standarttır. Bu standardın genellikle amacı, üretim sırasında veya işleme aşamalarında metalik tıbbi bileşenlerin yüzeyine yapı...
Tıbbi Cihazların Biyolojik Değerlendirmesi - Kimyasal Karakterizasyon Testi ISO 10993-18
ISO 10993-18, "Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi" standardının bir bölümüdür ve özellikle tıbbi cihazların kimyasal karakterizasyonuna odaklanmaktadır. Bu, tıbbi cihazların bileşenlerinin ve malzemelerinin ...
Hasta Yataklarının Temel Güvenlik ve Temel Performansı İçin Özel Gereklilikler (CEI EN 60601-2-52)
CEI EN 60601-2-52 standardı, tıbbi elektrikli cihazlar için genel gerekliliklerin bir parçası olan "Hasta Yataklarının Temel Güvenlik ve Temel Performansı İçin Özel Gereklilikler"i belirtir. Bu standard, özellikle has...
Temel Güvenlik ve Temel Performans için Genel Gereklilikler (EN 60601-1)
EN 60601-1 standardı, tıbbi elektrikli cihazların temel güvenlik ve performans gerekliliklerine ilişkin bir standarttır. Bu standart, tıbbi cihazların tasarımı, üretimi ve kullanımı sırasında karşılaşılabilecek riskleri azaltma...
Çocuk Oyuncaklarında Poliaromatik Hidrokarbon (PAHs) Testi
Poliaromatik hidrokarbonlar (PAHs), çevresel kontaminantlar grubuna dahil olan ve genellikle yanma sonucu oluşan bir dizi kimyasal bileşiği ifade eder. PAHs, bazı plastikleştiriciler, kauçuk, yağlar ve boyalar gibi materyallerd...
Çocuk Oyuncaklarında Fitalat Testi
Ftalatlar, birçok plastik üründe plastikleştirici olarak kullanılan kimyasal bileşiklerdir. Çocuk oyuncaklarındaki ftalat içeriği, çocukların bu oyuncakları ağzına alması ve ftalatların vücuda girmesi riski nedeniyle büyük bir ...
Kırtasiye Ürünlerinde Kanserojen Riskler Nelerdir ?
Kırtasiye ürünlerinde kanserojen riskler, kullanılan kimyasalların ve malzemelerin türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak bazı yaygın riskler şunlardır: 1. **Ftalatlar**: Bazı plastik kırtasiye ürünlerinde, özell...
Lateks İçermez Tayini
"Lateks içermez" tayini, bir ürünün lateks bileşenlerini içerip içermediğini belirtir. Lateks, özellikle doğal kauçuk lateksi olarak bilinen, kauçuk ağaçlarından elde edilen doğal bir sıvıdır. Birçok insan latekse kar...
Medikal Paket Performans Testleri - ASTM F1608
Medikal paketlerin, ürünlerin sterilizasyonunu sürdürme, fiziksel koruma sağlama ve kontaminasyon riskini en aza indirme konusundaki beklentilere cevap vermesi esastır. Bu nedenle, medikal paketler için bir dizi performans test...
Bakteriyel Endotoksin (LAL) Analizi
Bakteriyel endotoksin testi, özellikle medikal ürünlerin ve cihazların güvenliğini değerlendirmede kritik bir rol oynamaktadır. Bu test, Gram-negatif bakterilerin dış zarlarında bulunan ve insanlarda ateşe neden olabilecek lipo...
Deterjan Analizleri
Deterjan analizleri, deterjanların bileşimini, performansını, çevresel etkilerini ve potansiyel sağlık etkilerini değerlendirmek için yapılan laboratuvar testleridir. Bu analizler, hem ürünün kalitesini garanti altına almak hem...
Deniz Suyu Analizleri
Deniz suyu analizleri, deniz ekosistemlerinin sağlığını, deniz suyunun kalitesini ve denizel kaynakların sürdürülebilir kullanımını değerlendirmek için gerçekleştirilen laboratuvar testleridir. Deniz suyunun kimyasal, fiziksel ...
EUDAMED nedir?
EUDAMED (European Database on Medical Devices) Avrupa'daki tıbbi cihazlar hakkında kapsamlı bilgileri içeren bir veritabanıdır. Avrupa Komisyonu tarafından yönetilir ve tıbbi cihazların izlenmesi ve denetlenmesi için bir ar...
Yapay Tatlandırıcıların Tayini
Kozmetik ürünlerde yapay tatlandırıcıların kullanımı genellikle sınırlıdır ve çoğunlukla dudak ürünleri gibi oral uygulamalara sahip ürünlerde görülür. Yapay tatlandırıcılar, ürünün tat profilini iyileştirmek için kullanılabili...
Plastik Hammadde Analizi
Plastik hammadde analizi, plastiklerin bileşimini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemek için yapılan bir dizi test ve prosedürü içerir. Bu analizler, üretim sürecinde, kalite kontrolde veya araştırma ve geliştirmede ku...
Migrasyon nedir
Migrasyon testi, genellikle plastik ambalaj materyallerinin içerdiği bileşiklerin gıdalara veya içeceklere geçişini değerlendirmek için kullanılır. Bu testler, gıda güvenliği açısından önemlidir, çünkü bazı bileşiklerin gıdalar...
İrritasyon Nedir
İrritasyon, bir madde veya dışsal bir faktörün vücudun bir bölümüne (genellikle cilt, gözler, solunum yolları veya sindirim sistemi) teması sonucu oluşan kızarıklık, ağrı, yanma veya tahriş reaksiyonudur. İrritasyon genellikle ...
Kozmetik sabun kalıplarının ve sıvı el ve vücut yıkama ürünlerinin mikrobiyal inhibisyonunun belirlenmesi DEAS 794
Kozmetik sabun kalıplarının ve sıvı el ve vücut yıkamalarının mikrobiyal inhibisyonu, mikrobiyal meydan okuma testleri yapılarak belirlenebilir. Bu testler, kozmetik ürünün belirli bir süre boyunca tanıtılan mikroorganizmaların...
Buharlı Sterilizasyon Validasyonu TS EN ISO 17665-1
Buharlı sterilizasyon validasyonu, hastanelerde ve medikal ürün üreticileri tarafından kullanılan buharlı sterilizatörlerin etkin ve güvenilir bir şekilde çalışıp çalışmadığını doğrulamak için yapılan bir süreçtir. TS EN ISO 17...
Biyolojik Yük/Biyoyük (Bioburden) Testi - ISO 11737-1
Bioburden testi, tıbbi cihazlar, malzemeler veya bileşenler üzerinde bulunan mikroorganizma (bakteri, mantar vb.) yükünün (sayısının) ölçülmesi için kullanılan bir testtir. Bioburden kelimesi, bir ürün üzerinde doğal olarak bul...
Mantar Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi - EN 1650
EN 1650, Avrupa'da mantar (fungus) öldürme etkinliğini değerlendirmek için kullanılan bir standarttır. Özellikle dezenfektanların ve antiseptiklerin fungisidal (mantar öldürücü) aktivitesini test etmek için tasarlanmıştır. ...
Bakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi - EN 1276
EN 1276, Avrupa'da bakteriyel aktiviteyi değerlendirmek için kullanılan bir standarttır. Özellikle dezenfektanların ve antiseptiklerin bakteri öldürme etkinliğini test etmek için tasarlanmıştır. Bu test, bir dezenfektanın b...
Bebek Bezinde Yapılacak Analizler
Bebek bezleri, bebeklerin sağlığı ve rahatlığı için kritik bir üründür. Bu nedenle, üretim süreci boyunca kalite kontrol ve güvenlik testleri oldukça önemlidir. Bebek bezlerinin analizleri, aşağıdaki kategorilere ayrılabilir: ...
Kozmetiklerde Gluten İçermez Analizi
Gluten, buğday, arpa, çavdar ve bazen yulaf gibi tahıllarda bulunan bir protein kompleksidir. Bazı bireyler için gluten, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir (örneğin, çölyak hastalığı olan bireyler için). Bu nedenle, bazı t...
Butylphenyl Methylpropional (Lilial) Analizi
Butylphenyl Methylpropional, aynı zamanda Lilial olarak da bilinir, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde sıkça kullanılan sentetik bir koku maddesidir. Özellikle çiçeksi kokuların taklit edilmesi için tercih edilir. Lilial, pa...
Kozmetik Ürünlerde Ağır Metal Testi
Kozmetik ürünlerinde ağır metal tayini, kullanıcıların sağlığını korumak için önemlidir çünkü ağır metaller, birikerek insan sağlığını olumsuz etkileyebilir. Özellikle kurşun, cıva, kadmium, arsenik gibi ağır metaller kozmetik ...
Kozmetik Ürünlerde Mikrobiyolojik Analiz
Kozmetik ürünlerinde mikrobiyolojik analizler, ürünlerin mikroorganizmaların büyümesini engelleyip engellemediğini ve insan sağlığına zarar verip vermediğini değerlendirmek amacıyla yapılan testlerdir. Bu analizler, ürünlerin h...
Kozmetik Ürünlerde Dermatolojik Test
Kozmetik ürünlerde dermatolojik testler, ürünlerin insan derisi üzerinde güvenli ve etkili olduklarını değerlendirmek için yapılan testlerdir. Bu testler, cilt tahrişi, alerjik reaksiyonlar, kızarıklık gibi olumsuz etkilerin be...
Kozmetiklerde Vegan Analizi
Kozmetiklerde vegan analizi genellikle ürünün içeriklerini inceleyerek hayvan kaynaklı bileşenlerin olup olmadığını ve ürünün hayvanlar üzerinde test edilip edilmediğini değerlendirmeyi içerir. Vegan kozmetik ürünleri, hayvan k...
ROHs Testi ile Ürünlerinizin Kalitesini Arttırın
ROHs (Restriction of Hazardous Substances) yönetmeliği, Avrupa Birliği'nin (AB) tehlikeli maddelerin sınırlandırılmasını amaçlayan bir yönetmeliğidir. ROHs yönetmeliği, 1 Temmuz 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 1 Ocak ...
Stabilite Testleri Sonuçları Nasıl Yorumlanır?
Stabilite testleri, bir ürünün raf ömrünü belirlemek için yapılır. Bu testler, ürünün depolama koşullarında, belirli bir süre boyunca nasıl performans göstereceğini belirler.
Anyonik Aktif Madde Nedir?
Anyonik aktif madde, suda çözündüğünde eksi yüklü iyonlar oluşturan bir kimyasal bileşiktir. Anyonik aktif maddeler, temizlik ürünleri, kozmetikler ve diğer birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Noniyonik aktif madde: Çevre dostu ve sürdürülebilir bir temizleyici
Noniyonik aktif maddeler, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılan bir tür temizleyicidir. Su bazlı ve yüzey aktiftir, yani su ve yağ moleküllerini birbirine bağlayabilirler. Bu onları kir ve yağları temizlemek için ide...
 Polietilen glikol (PEG) Tayini
Polietilen glikol ( PEG ) , kozmetik ürünlerinde ve kişisel bakım ürünlerinde temizleyici, kıvamlaştırıcı ve emülgatör özelliğinden dolayı sıklıkla kullanılır. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılan Polietilen Glik...
Biyosidal Ürünlerde Aktif Klor Tayini
Biyosidal ürünlerde " Aktif Klor Tayini " TS 3464 test yöntemiyle analizler gerçekleştirilmektedir. Biyosidal ürünlerde TS 3464 test metoduyla analiz ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Laboratuvarımızda Ağır Metal Testi: Sağlığınız İçin Öncelikli Önlemler
Ağır metaller, çevremizde yaygın olarak bulunan ve sağlık açısından ciddi riskler taşıyan kimyasal bileşiklerdir.
Kozmetik Ürünlerde Mikroplastik İçermez Analizi
Kozmetik Ürünlerde Mikroplastik İçermez Analizi Mikroplastikleri tanımlamak gerekecek olursa, 1 mm'den küçük çaplı olan 5 mm'den küçük küçük plastik parçacıklardır. Mikroplastikler, kozmetik ürünlerine katkı maddesi...
Tıbbi Cihazların Biyolojik Değerlendirmesi - ISO 10993
Tıbbi Cihazların ISO 10993'e Göre Biyolojik Değerlendirilmesi Tıbbi cihazın genel değerlendirilmesi ISO 10993 serisi standartlar ile biyolojik değerlendirmelerilmesini kapsar. ISO 10993 standart serisi testleri , insanlar...
Kozmetik Ürünlerde Koruyucu Etkinlik Testi
Protective Efficacy Test in Cosmetic Products (Challenge Test / Challenge Test) Protective Efficacy Test of cosmetic product within the scope of ISO 11930 standard is carried out in our laboratory within the scope of TÜRKAK Ac...
Ftır İle Materyal Analizi
Infrared Spektrokopisi , örnek materyal içerisindeki moleküllerdeki çeşitli bağların titreşim frekanslarını ölçer ve moleküldeki fonksiyonel gruplar hakkında bilgi verir. FTIR matematiksel Fourier dönüşümü yöntemi ile ışığın i...
SASO Belgesi | Saso Analizleri
Saso Analizleri , Saso Belgesi ve Saso standartları Nedir ?
ÜNİVERSİTE TV TELEVİZYONU Mesleki Gündem
28 Ocak Cumartesi günü saat 13:00'da ÜNİVERSİTE TV TELEVİZYONU Mesleki Gündem programında Genel Müdürümüz Adem ÖDEKBAŞ canlı yayında sizlerin karşısında.
Uluslararası 13’üncü Kozmetik  Kongresi
Kimyagerler Derneği tarafından 2011 yılından beri kesintisiz bir şekilde düzenlenen Kozmetik Kongresi, derneğimizin kurumsal özellikli etkinliklerinden biridir. Kongre kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler hem katılımcıların ...
Biyosidal Ürünlerde İrritasyon Testi ( OECD 439 )
İrritasyon Analizleri Neden Yapılır? Cilt İrritasyon Testi , orta derecede cilt tahrişine neden olabilecek kimyasalların ve karışımları ayırt etmek için tasarlanmış bir in - vitro hayvan olmayan testtir. Deri ve mukozada t...
Trafo Yağı Testleri
Trafo yağı trafolarda soğutma işlemlerinde önemli yere sahiptir. oilTTS'de trafolarınızdaki kullandığınız yağ analizleri hizmeti için iletişime geçebilirsiniz. Sizlere IEC, ASTM ve ISO standartlarına göre hizmet en hızlı t...
Madeni Yağ Analizi
Madeni Yağ Analizi Makinalarınızın ömrünü uzatmak istermezmisiniz? Madeni yağlarınızın ne kadar sürede değişmesi gerektiğine karar verdiniz mi ? Tüm bu soruların cevabını Madeni Yağ Analiz Laboratuvarımız verebilir.