Antimikrobiyal Kumaş Testi AATCC 100
Blog

Antimikrobiyal Kumaş Testi AATCC 100

Antimikrobiyal Kumaş Testi AATCC 100

AATCC 100 test yöntemi, tekstil malzemelerinin antibakteriyel özelliklerini değerlendirmek için kullanılan standart bir testtir. Amerikan Tekstil Kimyacıları ve Renk Uzmanları Birliği (AATCC) tarafından geliştirilen bu test, genellikle bir tekstil malzemesinin yüzeyindeki bakterilerin büyümesini engellemedeki etkinliğini ölçmek için kullanılır. Genellikle sağlık ortamları, spor giyim ve antibakteriyel özelliklerin istendiği diğer uygulamalar için tasarlanan tekstillerde kullanılır. Bu test, kumaşlardaki antibakteriyel aprelerin performansını ölçmek için hem tekstil hem de sağlık endüstrilerinde en sık alıntı yapılan yöntemlerden biridir.

### Genel prosedür

Spesifik protokol değişiklik gösterse de AATCC 100 testinin genel prosedürü genellikle aşağıdaki adımları içerir:

1. **Aşılama**: Bilinen bir bakteri suş konsantrasyonu (genellikle Staphylococcus aureus veya Klebsiella pneumoniae) hem işlenmiş tekstil numunesine hem de işlenmemiş kontrole uygulanır.

2. **İnkübasyon**: Aşılanan numuneler kontrollü çevresel koşullar altında belirli bir süre (genellikle 24 saat) boyunca inkübe edilir.

3. **Geri Alma ve Sayım**: İnkübasyondan sonra test ve kontrol numunelerindeki bakteri popülasyonu, bakterilerin kumaştan uzaklaştırılması ve bakteri kolonilerinin sayılması yoluyla değerlendirilir.

4. **Hesaplama**: Antibakteriyel kaplamanın performansı, işlenmiş ve işlenmemiş numunelerdeki bakteri sayıları karşılaştırılarak belirlenir.

### Değerlendirme

Test tipik olarak şunları değerlendirir:

- **Bakteri popülasyonundaki azalma yüzdesi**: Bu, işlenmiş numunede bulunan bakteri sayısının işlenmemiş kontrolle karşılaştırılmasıyla hesaplanır.
  
   {Yüzde azalma} = {Kontrol sayısı} - {Test sayısı}\\{Kontrol sayısı} x 100 

- **Dayanıklılık**: Bazen, antibakteriyel kaplamanın dayanıklılığını değerlendirmek için tekstil numunesi yıkandıktan sonra birden fazla test turu gerçekleştirilir.

### Önem

AATCC 100 testini geçmek, tekstilin test koşulları altında etkili antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu ve kullanım amacına uygun olduğunu gösterir.

Test koşullarının, kullanılan bakteri türlerinin ve diğer faktörlerin değişebileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle spesifik prosedür ve koşullar için standardın en güncel versiyonuna başvurulması büyük önem taşımaktadır.

Not: Sağlanan bilgiler genel bir taslaktır ve testi yürüten herkes tam ve doğru ayrıntılar için resmi AATCC 100 standardına başvurmalıdır.