Belgelendirme
Çözümlerimiz

Belgelendirme

Belgelendirme

Avrupa Ekonomik Alanında (AEA) serbest dolaşımda bulunan birçok üründe CE harflerini görürüz. Avrupa’ ya Uygunluk anlamına gelen bu işaret Topluluk içinde satılan ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini/ değerlendirildiğini gösterir. Avrupa Topluluğu içerisinde satın aldığınız yeni bir telefon, oyuncak, dezenfektan, kozmetik ürünleri, mutfak robotu, televizyon veya boya kaleminde ve kırtasiye ürünlerinde CE işaretini görürsünüz. CE işareti aynı zamanda tüm üreticilerin avrupa birliği gerekliliklerinde üretim yaptığı ve  aynı kurallara uyumunu zorunlu kılarak adil rekabet koşullarını ifade eder.

Ürünlerin serbest dolaşımı ile ilgili genel kurallar “COMMISSION NOTICE The ‘Blue Guide’ on the implementation of EU products rules 2016” dokümanı içerisinde açıklanmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR