Tıbbi Cihazların Biyolojik Değerlendirmesi - ISO 10993
Blog

Tıbbi Cihazların Biyolojik Değerlendirmesi - ISO 10993

Tıbbi Cihazların Biyolojik Değerlendirmesi - ISO 10993

Tıbbi Cihazların ISO 10993'e Göre Biyolojik Değerlendirilmesi
Tıbbi cihazın genel değerlendirilmesi ISO 10993 serisi standartlar ile biyolojik değerlendirmelerilmesini kapsar.
ISO 10993 standart serisi testleri , insanların tıbbi cihazların kullanımından kaynaklanacak olası risklerden korunmasını amaçlanmaktadır.
ISO 10093 standartlarına göre in vitro ve in vivo testler ile beraber kimyasal karakterizasyon testlerini laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Akut Sistemik Toksisite

TS EN ISO 10993-11

Subakut Sistemik Toksisite

TS EN ISO 10993-11

Deri İçi Reaksiyon

TS EN ISO 10993-10

TS EN ISO 10993-23

Göz İrritasyon

TS EN ISO 10993-10

Deri Sensitizasyon

TS EN ISO 10993-10

Dermal İrritasyon

TS EN ISO 10993-10

TS EN ISO 10993-23

Pirojenite

TS EN ISO 10993-11

TS EN ISO 10993-11:

European Pharmacopoeia 10.0 2.6.8

Hemolitik Etki

TS EN ISO 10993-4

Karsinojenite

TS EN ISO 10993-3

İmplantasyon

TS EN ISO 10993-6

Subkronik Sistemik Toksisite

TS EN ISO 10993-11

Kronik Sistemik Toksisite

TS EN ISO 10993-11

Mukoza İrritasyon

TS EN ISO 10993-10

MTT

TS EN ISO 10993-5

Agar Difüzyon

TS EN ISO 10993-5

Filte Difüzyon

TS EN ISO 10993-5

In Vitro Mikronükleus Testi

TS EN ISO 10993-3

Kromozomal Aberasyon Testi

TS EN ISO 10993-3

AMES Testi

TS EN ISO 10993-3