Madeni Yağ Analizi
Blog

Madeni Yağ Analizi

Madeni Yağ Analizi

Madeni Yağ Analizi

Madeni yağ analizi, kullandığınız yağın durumunu ve kontaminasyon seviyesini kontrol ederek en yüksek makine performansı ve ürünlerinizin güvenliğini sağlamaktır.

Madeni Yağ Analizi sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak belli kriterler oluşturulur ve kritik seviyelere sahip ekipmanlar  belirlenir.

Madeni Yağ Analizi Ne Kadar Sürede Yapılmalı ?

Madeni yağ kullandığınız makinalarınızda durumlarının izlenmesi aşamasında, bir bilgi veri tabanı oluşturmak için en az altı ayda bir analizler yapılmalıdır.

Her Madeni Yağ Analiz sonuçlarınızın, kaydedildiği bir günlüğe yani sisteme sahip olmalıdır.

Seyir defterinde ayrıca, yağ tipi, yağ değişimi, ayrılma, hedeflenen ISO sınıfı kodu ve yağ analizi sonuçları hakkında bilgiler bulunmalıdır.

Madeni Yağ Analizinde Asgari Bakılacak Parametreler Nelerdir ?

En az bir yağ analizi şunları içermelidir:  

  • Parçacık Sayısı
  • Su içeriği (ppm cinsinden)
  • Viskozite
  • Asit seviyesi (TAN)
  • Katkı Elementleri, Aşınma Metalleri ve Kirletici Miktarlarının Tayini