Medikal Cihaz Korozyon Testi EN ISO 13402
Blog

Medikal Cihaz Korozyon Testi EN ISO 13402

Medikal Cihaz Korozyon Testi EN ISO 13402

Otoklavlamaya, korozyona ve termal maruziyete karşı direncin belirlenmesi, özellikle yeniden kullanılabilen tıbbi cihazlar için çok önemlidir. Bu testler, tıbbi cihazların sterilizasyona tabi tutulduktan veya çeşitli çevre koşullarına maruz kaldıktan sonra yapısal bütünlüğünü ve işlevini koruyabilmesinin sağlanmasına yardımcı olur.

Otoklavlama Direnci

Otoklavlama, bakterileri, virüsleri ve diğer mikroorganizmaları öldürmek için yüksek sıcaklıklarda (genellikle 121°C veya 134°C civarında) basınçlı buhar kullanan standart bir sterilizasyon yöntemidir. Cerrahi paslanmaz çelik, titanyum ve bazı polimerler gibi malzemeler, otoklavlamaya dayanabildikleri için tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır. Otoklavlama direnci testleri tipik olarak birden fazla otoklavlama döngüsünü ve ardından aşağıdakiler dahil olmak üzere malzeme özelliklerinin değerlendirilmesini içerir:
- Gerilme direnci
- Korozyon direnci
- Fiziksel görünüm (örn. renk değişikliği, çarpıklık)
- Mekanik işlevsellik

Korozyon Direnci

Korozyon direnci genellikle tıbbi cihazın vücut sıvılarını veya zorlu ortamları simüle eden aşındırıcı solüsyonlara maruz bırakılmasıyla değerlendirilir. ISO 10993 veya ASTM F2129'da açıklananlar gibi çeşitli standart testler kullanılabilir. Bu testler şunları içerebilir:
- Aşındırıcı solüsyonlara daldırma
- Elektrokimyasal testler
- Tuz püskürtme testleri
- Potansiyodinamik polarizasyon

Cihaz daha sonra çukurlaşma, çatlak korozyonu veya diğer malzeme bozulması biçimleri açısından incelenir.

Termal Maruziyet Direnci

Termal maruz kalma testleri, malzeme özelliklerinin nasıl değişebileceğini değerlendirmek için tıbbi cihazın yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz bırakılmasını içerir. Bu şunları içerebilir:
- Fırın yaşlanması
- Söndürme testleri
- Döngüsel termal direnç testleri

Maruz kalma sonrasında cihaz, mekanik özellikler ve işlevsellikteki değişiklikler açısından analiz edilir.
Doğrulama ve Dokümantasyon

Testten sonra prosedürleri, sonuçları ve beklenen sonuçlardan sapmaları belgelemek çok önemlidir. Bu belgeler, cihazın sertifikasyonu veya onayı için düzenleyici kurumlara sunulabilecek teknik dosyanın veya dosyanın bir parçası haline gelir.

Her yargı bölgesinin, tıbbi cihazların uyması gereken belirli yönergeleri ve standartları olabileceğini unutmayın. Kapsamlı bir anlayış için alandaki uzmanlara veya uygun düzenleyici kurumlara danışın.