Tekstil Ürünlerinde Antibakteriyel Aktivitenin Belirlenmesi ISO 20743
Blog

Tekstil Ürünlerinde Antibakteriyel Aktivitenin Belirlenmesi ISO 20743

Tekstil Ürünlerinde Antibakteriyel Aktivitenin Belirlenmesi ISO 20743

ISO 20743 standardı, tekstil ürünlerinin antibakteriyel aktivitesinin değerlendirilmesine yönelik prosedürleri belirleyen uluslararası bir test yöntemidir. Bu standart, çeşitli koşullar altında antibakteriyel aprelerle işlem görmüş tekstillerin kesin bir değerlendirmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olarak kullanılan AATCC 100'den farklı olarak, ISO 20743 dünya çapında tanınmaktadır ve farklı antibakteriyel madde türlerini ve dokuma kumaşlar, örme kumaşlar ve dokumasız kumaşlar gibi çeşitli tekstil ürünlerini kapsayacak şekilde çeşitli test seçenekleri sunar.

    Genel prosedür

Genel prosedür şu ana adımları içerir:

1. Numune Hazırlama : Hem işlem görmüş tekstil numuneleri hem de işlem görmemiş kontrol numuneleri standartta belirtilen esaslara göre hazırlanır.

2. Aşılama: Tekstil örneklerine genellikle Staphylococcus aureus veya Klebsiella pneumoniae gibi suşları içeren belirli miktarda bakteri süspansiyonu uygulanır.

3. İnkübasyon : Aşılanan numuneler, standartta belirtildiği gibi belirli bir süre ve belirli bir sıcaklıkta inkübe edilir.

4. Sayım: İnkübasyondan sonra bakteriler örneklerden alınır ve geri kalan bakteri popülasyonu standart mikrobiyolojik teknikler kullanılarak sayılır.

5. Hesaplama ve Yorumlama: Antibakteriyel aktivite, işlenmiş numunedeki bakteri sayımlarının işlenmemiş kontrolle karşılaştırılması yoluyla hesaplanır. Sonuçlar genellikle bakteri popülasyonundaki azalma yüzdesi olarak rapor edilir.

    Test Yöntemleri

ISO 20743, aşağıdakiler gibi farklı test yöntemleri için seçenekler sunar:

- Emilim Yöntemi: Bu, bakteriyel süspansiyonun tekstile emilmesini ve hayatta kalan bakterilerin sayılması yoluyla antibakteriyel aktivitenin değerlendirilmesini içerir.
  
- Transfer Yöntemi: Bu yaklaşımda, bakteriler genellikle sandviç konfigürasyonu yoluyla tekstil ile doğrudan temas halinde yerleştirilir ve bakterilerin transferi ölçülür.

- Baskı Yöntemi : Desenli tekstillerde bakterilerin belirli bölgelere uygulanarak hayatta kalma oranlarının ölçüldüğü bir yöntemdir.

    Değerlendirme

Tekstilin performansı genellikle aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir:

- Etkinlik : Bakteri popülasyonundaki azalma yüzdesi hesaplanır ve buna göre antibakteriyel tedavinin etkinliği değerlendirilir.

- Dayanıklılık : Bazen tekstil numuneleri antibakteriyel aprenin dayanıklılığını kontrol etmek için birden çok kez yıkanır.

    Önem

ISO 20743, tekstil ürünlerinin uluslararası kabul görmesini isteyen üreticiler için şarttır. Ürünlerin tutarlı kalite ve performans kriterlerini karşılamasını sağlamaya yardımcı olarak antibakteriyel aktivitenin değerlendirilmesine yönelik standart bir yaklaşım sağlar.

Her standartta olduğu gibi, spesifik prosedürler ve koşullar resmi belgelerde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Bu nedenle doğru ve eksiksiz bilgi için ISO 20743 standardının en güncel versiyonuna başvurmak büyük önem taşıyor.