Mantar Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi - EN 1650
Blog

Mantar Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi - EN 1650

Mantar Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi - EN 1650

EN 1650, Avrupa'da mantar (fungus) öldürme etkinliğini değerlendirmek için kullanılan bir standarttır. Özellikle dezenfektanların ve antiseptiklerin fungisidal (mantar öldürücü) aktivitesini test etmek için tasarlanmıştır. Bu standardın amacı, bir dezenfektanın belirli koşullar altında belirli mantar türlerine karşı ne kadar etkili olduğunu belirlemektir.

EN 1650 standardının ana özellikleri şunlardır:
1. *Test Organizmaları*: Bu standarda göre sıkça test edilen mantar türleri Candida albicans ve Aspergillus brasiliensis'tir (eski adıyla Aspergillus niger).
2. *Etkinlik Kriteri*: Bir dezenfektanın EN 1650 standardına göre "etkili" olarak kabul edilmesi için, belirli bir süre içinde test mantarlarının belirli bir yüzdesini öldürmesi gerekmektedir.
3. *Test Koşulları*: Test sırasında belirli koşullar ve prosedürler takip edilir. Örneğin, test sırasında belirli bir sıcaklıkta ve belirli bir süre boyunca mantarla temas ettirilir.
4. *Sonuç*: Eğer bir dezenfektan EN 1650 standardına göre test edildiğinde başarılı olursa, ürün etiketinde bu bilgi belirtilebilir. Bu, ürünün belirli mantar türlerine karşı etkili olduğunu gösterir.

Bir ürünün EN 1650 standardına göre test edilmesi ve bu testten başarılı bir şekilde geçmesi, ürünün geniş bir fungisidal etkinliğe sahip olduğunu gösterir. Ancak, bir ürünün bu testi geçmesi, tüm mantar türlerine karşı etkili olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle, belirli bir kullanım için uygun dezenfektanı seçerken ürün etiketinde belirtilen bilgileri dikkatlice okumak önemlidir.