Dinamik Temas Koşulları Altında Antimikrobiyal Ajanların Antimikrobiyal Etkinliği ASTM E2149
Blog

Dinamik Temas Koşulları Altında Antimikrobiyal Ajanların Antimikrobiyal Etkinliği ASTM E2149

Dinamik Temas Koşulları Altında Antimikrobiyal Ajanların Antimikrobiyal Etkinliği ASTM E2149

ASTM E2149, ASTM International tarafından geliştirilen standart bir test yöntemidir. Hareketsizleştirilmiş antimikrobiyal ajanların dinamik temas koşulları altında antimikrobiyal aktivitesini belirlemek için tasarlanmıştır. Bu test özellikle antimikrobiyal maddenin sızmadığı, yani antimikrobiyal etkisini göstermek için üründen dışarı salınmadığı tekstil ve plastik gibi malzeme ve ürünler için geçerlidir.

     Genel bakış:

1. Prensip: Test, antimikrobiyal malzemenin dinamik karıştırma koşulları altında test mikroorganizmalarının bir süspansiyonuna maruz bırakılmasını içerir. Belirli bir temas süresinden sonra hayatta kalan mikroorganizmaları değerlendirmek için örnekler alınır.

2. Uygulanabilirlik : Bu yöntem gözeneksiz ve sızıntı yapmayan tüm antimikrobiyal malzemeler için geçerlidir. Mikrobiyal süspansiyonlarla temas ettiğinde antimikrobiyal maddeler salabilecek ürünler veya malzemeler bu test için uygun adaylar değildir.

     Genel prosedür:

1. Numune Hazırlama : Antimikrobiyal malzeme numuneleri hazırlanır. Antimikrobiyal madde içermeyen benzer bir malzeme kontrol görevi görür.

2. Aşılama : Bir mikrobiyal süspansiyon (genellikle Escherichia coli veya Staphylococcus aureus gibi bakteri türleri, ancak malzemenin amaçlanan uygulamasına bağlı olarak diğerleri de olabilir) hazırlanır ve numunelere eklenir. Mikrobiyal süspansiyonun konsantrasyonu genellikle oldukça yüksektir ve antimikrobiyal malzemenin sıkı bir şekilde test edilmesini sağlar.

3. Dinamik Karıştırma: Aşılandıktan sonra numuneler, mikroorganizmaların malzeme yüzeyi ile sürekli temasını sağlayan dinamik karıştırma koşullarına tabi tutulur.

4. Örnekleme ve Sayım: Belirli bir temas süresinden sonra süspansiyondan örnek alınır ve hayatta kalan mikrobiyal popülasyon, standart mikrobiyolojik teknikler kullanılarak belirlenir. Antimikrobiyal aktiviteye bağlı olarak mikrobiyal popülasyondaki azalma, daha sonra antimikrobiyal materyalden ve kontrol materyalinden elde edilen mikrobiyal sayımların karşılaştırılması yoluyla hesaplanır.

5. Değerlendirme : Malzemenin antimikrobiyal etkinliği, mikrobiyal popülasyondaki azalma yüzdesine göre ölçülür.

     Önem ve Kullanım:

- Kantifikasyon : Bu test, bir malzemenin dinamik koşullar altında mikroorganizmalara maruz kaldığında antimikrobiyal etkinliği hakkında niceliksel veriler sağlar. Mikroorganizmalar sürekli olarak yüzeyi üzerinde karıştırıldığında veya çalkalandığında bir antimikrobiyal maddenin ne kadar iyi performans gösterdiğine dair fikir verir.

- Karşılaştırma: Üreticiler bu testi farklı antimikrobiyal ajanların veya aynı ajanı içeren farklı formülasyonların performansını karşılaştırmak için kullanabilirler.

- Ürün Geliştirme ve İddialar : Bu testten elde edilen sonuçlar, antimikrobiyal iddiaları desteklemek ve ürün geliştirmeye rehberlik etmek için kullanılabilir.

ASTM E2149 test yönteminin oldukça standartlaştırılmış olduğunu, dolayısıyla herhangi bir sapmanın sonuçları etkileyebileceğini unutmamak önemlidir. Ayrıca mikroorganizmaların spesifik türleri, dinamik koşullar ve diğer değişkenler standartta ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Bu nedenle, bu testi yürütmek veya yorumlamak isteyen herkes, tam bilgi için gerçek ASTM E2149 standardına başvurmalıdır.