Biyolojik Yük/Biyoyük (Bioburden) Testi - ISO 11737-1
Blog

Biyolojik Yük/Biyoyük (Bioburden) Testi - ISO 11737-1

Biyolojik Yük/Biyoyük (Bioburden) Testi - ISO 11737-1

Bioburden testi, tıbbi cihazlar, malzemeler veya bileşenler üzerinde bulunan mikroorganizma (bakteri, mantar vb.) yükünün (sayısının) ölçülmesi için kullanılan bir testtir. Bioburden kelimesi, bir ürün üzerinde doğal olarak bulunan veya kontaminasyon sırasında eklenen canlı mikroorganizma sayısını ifade eder.

Bioburden testinin temel amacı şunlardır:
1. *Sterilizasyonun Etkinliğini Değerlendirme*: Bir ürünün ne kadar mikroorganizma içerdiğini bilmek, sterilizasyon proseslerinin ne kadar etkili olması gerektiğine dair bilgi sağlar.
2. *Üretim ve Temizlik Prosedürlerinin Kontrolü*: Eğer bioburden seviyeleri beklenenden yüksekse, bu üretim veya temizlik prosedürlerinde bir sorun olduğuna işaret edebilir.
3. *Kalite Kontrol*: Tıbbi cihazların üretim sürecinde kalite kontrol mekanizmalarının bir parçası olarak bioburden testleri düzenli olarak yapılır.

Bioburden testinin genel adımları şunlardır:
1. *Numune Alma*: Test edilecek ürün veya malzeme üzerinden numune alınır.
2. *Mikroorganizma Ekstraksiyonu*: Alınan numuneden mikroorganizmaların ekstrakte edilmesi için genellikle bir tür sıvı solüsyon kullanılır.
3. *Kültür*: Ekstrakte edilen mikroorganizmalar, belirli bir süre boyunca uygun bir besiyerinde kültürlenir.
4. *Sayım*: Kültür sonucu oluşan koloniler sayılarak toplam mikroorganizma sayısı belirlenir.

Sonuç olarak, bioburden testi, tıbbi cihazların ve diğer ürünlerin sterilizasyon öncesi mikroorganizma yükünü belirlemek için kritik bir testtir. Bu bilgi, sterilizasyonun ne kadar etkili olması gerektiğine ve üretim süreçlerinin ne kadar temiz olduğuna dair değerli bilgiler sağlar.