Ftır İle Materyal Analizi
Blog

Ftır İle Materyal Analizi

Ftır İle Materyal Analizi

Infrared Spektrokopisi , örnek materyal içerisindeki moleküllerdeki çeşitli bağların titreşim frekanslarını ölçer ve moleküldeki fonksiyonel gruplar hakkında bilgi verir.
FTIR matematiksel Fourier dönüşümü yöntemi ile ışığın infrared yoğunluğuna karşı dalga sayısını ölçen bir kimyasal analitik yöntemdir.
Elektromanyetik ışık dizisinin kızıl ötesi bölgesi 14000 cm-1 ile 10 cm-1 arasındadır ve yakın dalga boylu kızıl ötesi (NIR; 4000~14000 cm-1), orta dalga boylu kızıl ötesi (MIR; 400~4000 cm-1) ve uzak dalga boylu kızıl ötesi (FIR; 4~400 cm-1) olmak üzere üç ana bölgeden oluşmaktadır.
FTIR Spektrum Cihazı,  içerisindeki geniş kütüphane sayesinde ürün içerisindeki bileşiklerin veya yapısının tanımlanmasına yardımcı olur. 
Analiz süresinin kısa olması, elde edilen detaylı bilgiler ve  maliyetinin düşük olmaması sebebiyle bu yöntemi oldukça avantajlı kılmaktadır.