Biyolojik Değerlendirme
ELDİVEN

Biyolojik Değerlendirme

TS EN 455-3 standardı, tek kullanımlık tıbbi eldivenlerin biyolojik değerlendirmesiyle ilgili gereksinimleri ve test yöntemlerini tanımlar. Bu standardın amacı, tıbbi eldivenlerin potansiyel biyolojik tehlikelere karşı insan sağlığını nasıl koruduğunu değerlendirmektir.

TS EN 455-3'ün temel konuları şunlardır:

1. **Endotoksin Testi:** Eldivenlerin, bakteriyel endotoksin içeriğini değerlendirmek için yapılır. Yüksek endotoksin seviyeleri, ürünün sterilizasyon sürecinde etkili olmadığını gösterebilir ve kullanıcılarda inflamatuar reaksiyonlara neden olabilir.

2. **Hipoallerjenik Testler:** Eldivenlerin içeriğinde bulunan potansiyel alerjenleri tespit etmek için test edilir. Bu, özellikle lateks eldivenler için önemlidir, çünkü bazı bireyler latekse karşı alerjik reaksiyon gösterebilir.

3. **Kimyasal İçerik ve Ekstraktabl Değerlendirme:** Eldivenlerden ekstrakte edilen maddelerin biyokompatibilitesi değerlendirilir. Bu, eldivenin kullanıcının cildiyle temas ettiğinde potansiyel olarak zararlı maddelerin serbest bırakılıp bırakılmadığını belirlemek için yapılır.

4. **Diğer Biyolojik Testler:** Farklı biyolojik testler, eldivenlerin biyolojik güvenliğini ve biyokompatibilitesini değerlendirmek için yapılabilir. Bu testler, cilt irritasyonu, cilt hassaslaştırma ve diğer biyolojik reaksiyonları değerlendirebilir.

5. **Sonuçların Değerlendirilmesi:** Elde edilen sonuçlar, standartta belirtilen gereksinimlerle karşılaştırılır. Buna göre, eldivenlerin biyolojik olarak güvenli olup olmadığına karar verilir.

Eğer TS EN 455-3'ün tam metnini incelemek isterseniz, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) veya yetkili distribütörler aracılığıyla temin edebilirsiniz. Bu belge, tıbbi eldivenlerin biyolojik değerlendirme prosedürlerini, gereksinimleri ve uygulama adımlarını ayrıntılı olarak sağlar.