Fiziksel ve Kimyasal Analizler
ELDİVEN

Fiziksel ve Kimyasal Analizler

TS EN 455-2, tek kullanımlık tıbbi eldivenlerin fiziksel özelliklerini ve bu eldivenlerin tıbbi amaçlar için uygun olup olmadığını belirlemek için yapılması gereken testleri tanımlayan bir standarttır. Bu standart, genellikle tıbbi muayene ve cerrahi uygulamalarda kullanılan lateks, vinil, nitril vb. tek kullanımlık eldivenler için geçerlidir.

TS EN 455-2'nin ana konularını ve test prosedürlerini aşağıda özetledik:

1. **Görsel İnceleme:** Eldivenlerin herhangi bir delik veya kusur içerip içermediğini kontrol etmek için su veya hava sızdırmazlık testleri yapılır.

2. **Fiziksel Özellikler:** Eldivenlerin çekme mukavemeti, uzama oranı ve kopma mukavemeti gibi temel fiziksel özellikleri ölçülür. Bu, eldivenlerin dayanıklılığını ve koruma yeteneklerini değerlendirmek için yapılır.

3. **Yaşlandırma Testi:** Eldivenlerin özelliklerinin zamanla nasıl değiştiğini anlamak için, eldiven örnekleri belirli bir süre boyunca belirli bir sıcaklıkta yaşlandırılır ve ardından fiziksel özellikleri yeniden test edilir.

4. **Diğer Testler:** Eldivenlerin kullanılabilirliği ve kalitesi ile ilgili diğer özellikler de değerlendirilebilir, örneğin, eldivenlerin donatılabilirliği, yırtılma direnci, vs.

5. **Sonuçların Değerlendirilmesi:** Elde edilen sonuçlar, standartta belirtilen gereksinimlerle karşılaştırılır. Eldivenlerin, belirlenen kriterlere uygun olup olmadığına karar verilir.