Poli Aromatik Hidrokarbonlar (PAHs)
OYUNCAK

Poli Aromatik Hidrokarbonlar (PAHs)

Poli Aromatik Hidrokarbonlar (PAH'lar), genellikle yanma sırasında veya fosil yakıtların işlenmesi sırasında oluşan büyük, çok halkalı organik moleküllerdendir. PAH'lar, hava kirliliği, endüstriyel atıklar ve bazı plastik ve kauçuk ürünlerinde bulunabilirler. PAH'ların bazıları kanserojenik olarak bilinir, bu nedenle onların varlığı, özellikle çocuk ürünlerinde, büyük bir endişe kaynağıdır.

Oyuncaklarda PAH'lara olan endişe, çocukların bu oyuncakları ağızlarına alabileceği, ciltleriyle uzun süre temas edebileceği ve bu yolla PAH'lara maruz kalabileceği gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

**Oyuncaklarda PAH Testi:**

1. **Örnek Hazırlığı**: Test edilecek oyuncaktan bir örnek alınır. Genellikle bu, oyuncaktan alınan küçük bir parça veya kauçuk/plastik bileşeni olabilir.
2. **Ekstraksiyon**: Örnek, PAH'ların çözülmesi için belirli bir çözücü içinde bekletilir. Bu, PAH'ların materyalden ekstrakte edilmesini sağlar.
3. **Analiz**: Ekstrakte edilen PAH'lar genellikle yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) veya gaz kromatografisi-mass spektrometresi (GC-MS) ile analiz edilir. Bu cihazlar, örnekteki PAH türlerini ve miktarlarını tespit edebilir.
4. **Sonuçların Değerlendirilmesi**: Elde edilen sonuçlar, belirlenen sınırlamalar veya standartlarla karşılaştırılır. PAH içeriği belirlenen sınırın üstündeyse, oyuncak veya ürün güvenli kabul edilmez.

Birçok ülkede, oyuncaklarda ve bebek bakım ürünlerinde PAH içeriği için sıkı düzenlemeler bulunmaktadır. Oyuncak üreticileri ve distribütörleri, PAH içeriklerini belirtilen sınırların altında tutmak ve ürünlerini düzenli olarak test etmek zorundadır.

Eğer bir oyuncak veya bebek bakım ürünü belirlenen PAH sınırlarını aşıyorsa, bu ürünün piyasaya sürülmesi yasaklanabilir. Bu nedenle, üreticiler ürünlerini pazara sunmadan önce bu tür testleri yaptırmalıdır.