Fiziksel ve Kimyasal Analizler
DETERJAN

Fiziksel ve Kimyasal Analizler

11 Ocak 2022 31716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deterjanlar Hakkında Yönetmeliğe göre deterjan şu şekilde tanımlanmıştır.

Deterjan, insan vücudunun temizliği dışında, yıkama ve temizleme işlemlerinde kullanılması amaçlanan sabunları ve/veya diğer yüzey aktif maddeleri içeren; sıvı, toz, pasta, bar, kalıp, kalıplanmış parça, şekil ve benzeri herhangi bir fiziksel formda olabilen; evlerde, kurumsal veya endüstriyel amaçlarla kullanılmak üzere piyasaya arz edilen herhangi bir madde ya da karışımı ifade eder.

Sabun, yağ asitlerinin sodyum ya da potasyum tuzlarıyla yaptığı bileşiklerdir. Cilde direk temas ettiklerinden ve sık kullanılması nedeniyle test edilmeleri gerekmektedir.

Piyasaya sunulan deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin, insan sağlığı ve çevre üzerinde oluşturabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere ayrıca biyolojik parçalanabilirlik açısından yüzey aktif maddeler üzerindeki kısıtlamalar ya da yasaklamalar mevcut olduğundan çeşitli testlerin yapılması gerekmektedir.

TTS laboratuvarlarında ulusal ve uluslararası standartlara uygun metotlarla gerçekleştirilen sabun, deterjan ve yüzey aktif madde testleriniz için iletişime geçebilirsiniz.

TTS Laboratuvar kapsamında gerçekleştirilen sabun ve deterjan analizlerimiz şu şekildedir:

  • Klorür Tayini
  • Toplam Serbest Alkalinite Tayini
  • Toplam Alkali Miktarı Tayini
  • Serbest Alkali ya da Serbest Asidite Tayini
  • Serbest Kostik Alkali Tayini, NaOH/KOH Tayini
  • Etanolde (Alkolde) Çözünemeyen / Çözünen Madde Miktarı Tayini
  • Sabunlaşamayan, Sabunlaşmamış ve Sabunlaşabilen Madde Tayini