Noniyonik Aktif Madde Tayini
DETERJAN

Noniyonik Aktif Madde Tayini

İyonik olmayan bu moleküller hidrofilik ve hidrofobik gruplar içeren bileşiklerdir.

Alkol etoksilatları ve yağ alkolü etoksilatları noniyonik aktif maddelere örnek olarak verilebilir.

Noniyonik aktif maddeler, köpük ayarlayıcısı, iyi emülgatör ve iyi dispersiyon özelliğinde olup diğer yüzey aktif maddelerle uyum sağlar.

Sentetik liflerde kirin tekrar çökmesini önleyici özellikleri de vardır.

Noniyonik deterjanlar sahip olduğu renk açma özelliklerinden dolayı tekstil sanayinde kullanılır.

TTS laboratuvarlarında ulusal ve uluslararası standartlara uygun metotlarla gerçekleştirilen sabun, deterjan ve yüzey aktif madde testleriniz için iletişime geçebilirsiniz.