Toplam Aktif Madde
DETERJAN

Toplam Aktif Madde

Yüzey aktif maddeler, su, yağ ve kir arasındaki bağları koparma fonksiyonuna sahiptir.

Ayrıca yağ ve kiri süspansiyonda tutup uzaklaştırma özelliği vardır.

Ev tipi deterjanların tüm yüzey aktif madde bileşenleri biyolojik olarak bozunabilir özellikte olmak zorundadır.

Aksi durumda ciddi çevre sorunlarına neden olmaktadır.

Laboratuvar ortamında alkol ekstraksiyonu ile toplam aktif madde miktarı tayin edilmektedir.

Her türlü temizlik malzemesinde kozmetik ve deterjan sektörlerinde kullanılan yüzey aktif maddelerdir.

TTS laboratuvarlarında ulusal ve uluslararası standartlara uygun metotlarla gerçekleştirilen sabun, deterjan ve yüzey aktif madde testleriniz için iletişime geçebilirsiniz.