Ağır Metal Testi
KOZMETİK

Ağır Metal Testi

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından 10.05.2016 tarihinde kozmetik ürünlerde “Ağır Metal Safsızlıklarına İlişkin Kılavuz”u yayınlanmıştır.

Kılavuz, kullanıcı sağlığını tehdit eden etkilerin bertaraf edilmesine yönelik, kozmetik ürünlerde öncelikli olarak Kurşun, Kadmiyum, Arsenik, Antimon ve Cıva olmak üzere ağır metal analizlerinin yaptırılmasını zorunlu kılmıştır.

Ağır metaller, yer kabuğu ve suda doğal olarak bulunabilen, aynı zamanda günümüzdeki sanayinin gelişmesinin bir yansıması olarak çevredeki miktarları giderek artan bileşenlerdir.

İlgili ağır metaller, boyar madde içerebilen kozmetik ürünlerin de içerisinde olduğu ürünlerde belirli düzeyde naturel bileşen olarak bulunmaktadır.

Aynı zamanda doğada yaygın bulunmakla birlikte ve kararlı bir kimyasal yapıya sahip olmalarından dolayı ürün içerisinde safsızlık olarak bulunabilmektedir.

Üretici; bitmiş kozmetik ürünün belirtilen limit değerleri aşmayacak şekilde ağır metal safsızlığı içermesine üretim prosesinde dikkat etmek zorundadır.

Kuruluşlar ürünlerinin üretiminde kullandıkları hammaddelerin ve son ürünün uygun kalitede ve güvenilir olmasına, ayrıca son kullanıcılar için risk oluşturmamasına önem vermeleri gerekmektedir.

Ağır metallerin kabul edilebilir safsızlık limit değerleri aşağıdaki parametrelere göre değerlendirilir.

 

Ağır Metaller

Kozmetik ürünler için limit değerler (ppm)

Kurşun

20 ppm

Kadmiyum

5 ppm

Arsenik

5 ppm

Antimon

10 ppm

Cıva

1 ppm

 

Ağır Metaller

Diş macunları için limit değerler (ppm)

Kurşun

1 ppm

Kadmiyum

0,1 ppm

Arsenik

0,5 ppm

Antimon

0,5 ppm

Cıva

0,2 ppm

Ürünün çeşidine göre uygun olan limit değer seçilir ve değerlendirme yapılır.

Ağır metal testleri için TTS laboratuvarlarında, analizler ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılmaktadır.