Stabilite Testi (Raf Ömrü Belirleme)
KOZMETİK

Stabilite Testi (Raf Ömrü Belirleme)

Kozmetik ürünlerinde raf ömrü, ürünün üretim tarihinden itibaren ne kadar süreyle güvenli ve etkili bir şekilde kullanılabileceğini gösteren bir süredir. Raf ömrünü belirlemek için kozmetik ürünler üzerinde bir dizi test gerçekleştirilir. Bu testlerin amacı, ürünün fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik stabilitesini değerlendirmek ve tüketicinin güvende olmasını sağlamaktır.

Kozmetik ürünlerinde raf ömrü belirleme testlerine bir göz atalım:

1. *Hızlandırılmış Stabilite Testi:* Ürün, yüksek sıcaklıkta (örn. 40°C - 50°C) belirli bir süre boyunca saklanır. Bu, ürünün normal raf ömründen daha hızlı yaşlanmasına neden olur. Bu test, ürünün sıcaklık değişikliklerine karşı stabilitesini değerlendirmek için kullanılır.

2. *Mikrobiyolojik Stabilite Testi:* Ürün, çeşitli mikroorganizmalarla kontamine edildikten sonra bu mikroorganizmaların üründe çoğalıp çoğalamadığına bakılır.

3. *Fiziksel ve Kimyasal Stabilite Testi:* Ürünün rengi, kıvamı, pH değeri ve diğer fiziksel ve kimyasal özellikleri belirli aralıklarla kontrol edilir.

4. *Ambalaj Stabilite Testi:* Ürünün ambalajı ile etkileşime girip girmediği, ambalajın ürünü koruyup koruyamadığı değerlendirilir.

5. *Gerçek Zamanlı Stabilite Testi:* Ürün, gerçek zamanlı olarak (oda sıcaklığında veya belirli bir sıcaklıkta) belirli bir süre boyunca saklanır. Belirli aralıklarla ürünün özellikleri kontrol edilir.

Raf ömrü test sonuçlarına göre ürün etiketine bir son kullanma tarihi (SKT) eklenir veya ürünün açıldıktan sonra ne kadar süreyle kullanılabileceğini gösteren bir sembol (örn. "12M" - ürünün açıldıktan sonra 12 ay içinde kullanılması gerektiği anlamına gelir) eklenir.

Kozmetik ürünlerde raf ömrünün belirlenmesi, ürünlerin kalitesini ve tüketicinin güvenliğini sağlamak için kritik bir adımdır. Bu nedenle bu testler, düzenleyici kurumlar ve endüstri standartları tarafından sıkı bir şekilde düzenlenir.