Koruyucu Etkinlik Testi (Challenge Test / Zorlama Testi)
KOZMETİK

Koruyucu Etkinlik Testi (Challenge Test / Zorlama Testi)

Kozmetik ürünlerin çoğunda, ürünün tüketiciden kaynaklı oluşabilecek mikrobiyal kontaminasyonlara karşı güvenli olması amacıyla koruyucu kullanılmaktadır. Kullanılan koruyucular, özelliklerini ürünün raf ömrü süresi boyunca koruması gerekmektedir.

Kozmetik ürünlerdeki koruyucuların etkinliğinin tespiti için yapılan teste "Challenge test" (Koruyucu Etkinlik Testi) adı verilmektedir. Bu test, ürünün üzerine laboratuvar koşullarında oluşturulan yapay bir kontaminasyon ve bu kontaminasyona ait alınan sayısal verilere dayanmaktadır. Koruyucunun etkinliği, yapay olarak kontamine edilen ürünün belirli zaman aralıklarında (7, 14 ve 28. gün gibi) içeriğindeki mikroorganizma sayılarının logaritmik olarak değerlendirilmesi ile tespit edilmektedir.

Numuneler Challenge Test analizine alınmadan önce mutlaka mikrobiyolojik analize alınmalıdır. Mikrobiyolojik analiz sonuçları uygun olmayan ürünler Challenge Test analizine alınmamaktadır.

Koruyucu etkinlik testi;

— Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027

— Staphylococcus aureus ATCC 6538

— Escherichia coli ATCC 8739

— Candida albicans ATCC 10231

— Aspergillus brasiliensis ATCC 16404

mikroorganizmaları ile gerçekleştirilir. Ürün bu mikroorganizmalar ile muamele edilerek belirli zaman aralıklarında teste tabi tutulur. Test süresi yaklaşık 35 gündür.

 

Challenge test ;

  • Su aktivitesi ≤0,75’den küçük olan ürünler,
  • Tek kullanımlık ürünler,
  • Alkol oranı %20 ve üzerinde olan ürünler,
  • pH 3 ve altında olan ürünler,
  • pH 10 ve üzerinde olan ürünler,
  • Okside edici ürünler için zorunlu değildir. Bu tip ürünler düşük mikrobiyolojik riske sahip oldukları için challenge test bu ürünlerde gerçekleştirilmeyebilir.