Fiziksel ve Kimyasal Analizler
İÇME VE KULLANIM SUYU ANALİZLERİ

Fiziksel ve Kimyasal Analizler

Canlı yaşamının devamı ve en kıymetli ihtiyaç gereksinimi olan su  , canlı yaşamı için en önemli etkendir.Hayatımızda en kritik yere sahip olan suyun aynı zamanda kalitesi de yaşamımızın kalitesini belirleyici bir faktördür. Bu sebeple mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel analizlerin yapılması büyük önem taşımaktadır.

 İçme ve kullanma suyunda yapılması gereken  analizler ve bu analizlere verilen değerler, T.C.  Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’e göre belirlenmektedir.

FİZİKSEL ANALİZLER 

pH tayini

SM 4500 H+ B

İletkenlik Tayini

TS 9748 EN 27888

Bulanıklık Tayini

SM 2130 B

Sıcaklık Tayini

SM 2550 B

Renk Tayini

SM 2120 C

Işık Geçirgenliği Tayini

EPA 841-B-97-003

 

KİMYASAL ANALİZLER 

Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Vanadyum (V) Tayini

SM 3030 E
EPA 200.8

Bor (B), Demir (Fe), Fosfor (P), Kalay (Sn), Kalsiyum (Ca), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Potasyum (K), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr) Tayini

SM 3030 E
TS EN ISO 17294 1-2

Amonyum Tayini

TS 7159

Nitrit/Nitrit Azotu Tayini

SM 4500-NO2- B

Nitrat/Nitrat Azotu Tayini

SM 4500-NO2- B

Alkalinite Tayini

SM 2320 B

Serbest Klor Tayini

TS 5489 EN ISO 7393-1

Klorür Tayini

TS 4164 ISO 9297

Toplam Klor Tayini

TS 5489 EN ISO 7393-1

Tuzluluk Tayini

SM 2520 B

Yağ ve Gres Tayini

SM 5520 B

Klorür Tayini

SM 4500-Cl⁻B

Florür Tayini

SM 4500-F B
SM 4500-F D

Sülfat Tayini

SM 4500 SO42- E

Toplam Sertlik Tayini

SM 2340 C

Sertlik Tayini

SM 2340 B