Civa (Hg) Tayini
ROHS TESTİ

Civa (Hg) Tayini

RoHS (Kısıtlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin) yönetmeliği, elektrikli ve elektronik ekipmanların (EEE) üretiminde kullanılan belirli tehlikeli maddelerin konsantrasyonlarını sınırlar. Civa (Hg) bu maddeler arasında bulunmaktadır ve RoHS yönetmeliği altında belirli bir konsantrasyon limitinin üzerinde kullanılamaz.

RoHS yönetmeliği kapsamında civa (Hg) için belirlenen limit:

- Homojen malzeme başına %0.1 ağırlıkça, yani 1000 ppm.

Ancak, belirli uygulamalarda (örneğin bazı enerji tasarruflu lambalarda) civa kullanımı için özel istisnalar olabilir.

Civa tayini için kullanılan başlıca yöntemler:

1. **ICP-MS (Endüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma-Kütle Spektrometresi)**: Civa tespiti için yüksek duyarlılıkta bir yöntemdir. Bu yöntem, çok düşük konsantrasyonlarda (ppb, milyarda bir) civa tespiti yapabilir.

2. **AAS (Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi) – Özellikle CV-AAS (Cold Vapor Atomic Absorption Spectroscopy)**: Civa analizi için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu teknikte civa, soğuk buhar formunda atomik absorpsiyon spektroskopisine tabi tutulur.

3. **ICP-OES (Endüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma-Optik Emisyon Spektroskopisi)**: Genellikle ppm (milyonda bir) düzeyinde element tespiti için kullanılır, ancak civa tespiti için genellikle ICP-MS'ye göre daha az hassastır.

Bu yöntemlerin seçimi, analiz edilecek örnek matrisine, gerekli hassasiyete, tespit limitlerine ve diğer uygulama özel gereksinimlere bağlıdır.

RoHS uyumluluğunu sağlamak için üreticilerin ve ithalatçıların, tedarik zinciri boyunca kullanılan malzemelerin ve bileşenlerin civa içermediğini veya izin verilen limitlerin altında olduğunu doğrulamaları gerekir. Bu, hem ürün tasarımı ve geliştirme aşamasında hem de üretim sürecinde dikkate alınmalıdır.