Polibromürlü Bifenil (PBB) Tayini
ROHS TESTİ

Polibromürlü Bifenil (PBB) Tayini

RoHS (Kısıtlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin) yönetmeliği, elektrikli ve elektronik ekipmanların (EEE) üretiminde kullanılan bazı tehlikeli maddelerin konsantrasyonlarını sınırlamaktadır. Polibromürlü bifeniller (PBB'ler) bu tehlikeli maddeler arasında bulunmaktadır. PBB'ler, özellikle elektronik ekipmanlarda alev geciktirici olarak kullanılan bir grup kimyasaldır. Ancak, çevresel ve sağlık etkileri nedeniyle RoHS yönetmeliği tarafından sınırlandırılmıştır.

RoHS yönetmeliği kapsamında PBB için belirlenen limit:

- Homojen malzeme başına %0.1 ağırlıkça, yani 1000 ppm.

Polibromürlü bifenil (PBB) tayini için kullanılan başlıca yöntemler:

1. **GC-MS (Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi)**: Bu yöntem, PBB'lerin tespiti için yaygın olarak kullanılır. Örnekler öncelikle bir ekstraksiyon işleminden geçirilir, ardından PBB'ler GC-MS ile ayrılır ve tespit edilir.

2. **LC-MS/MS (Sıvı Kromatografisi-Tandem Kütle Spektrometresi)**: Bu yöntem, bazı durumlarda, özellikle daha karmaşık matrislerde PBB tespiti için kullanılabilir.

3. **FTIR (Fourier Dönüşümü Kızılötesi Spektroskopisi)**: Bu yöntem, plastik matrislerde PBB'lerin ve diğer bromlu alev geciktiricilerin kalitatif tespiti için kullanılabilir, ancak genellikle kantitatif analizler için başka bir yöntemle kombinasyon halinde kullanılır.

RoHS uyumluluğunu doğrulamak için, üreticilerin ve ithalatçıların, tedarik zinciri boyunca kullanılan malzemelerin ve bileşenlerin PBB içermediğini veya izin verilen limitlerin altında olduğunu belgelemeleri gerekir. Ayrıca, bu maddelerin varlığına dair şüphe duyulduğunda, özellikle tedarikçi beyanlarına dayanılarak ürünler üzerinde periyodik testler yapılması önerilir. Bu testler, hem ürün tasarımı ve geliştirme aşamasında hem de üretim sürecinde gerçekleştirilmelidir.