Polibromürlü Difenil Eterin (PBDE) Tayini
ROHS TESTİ

Polibromürlü Difenil Eterin (PBDE) Tayini

RoHS (Kısıtlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin) yönetmeliği, elektrikli ve elektronik ekipmanların (EEE) üretiminde kullanılan belirli tehlikeli maddelerin konsantrasyonlarını sınırlar. Polibromürlü difenil eterler (PBDE'ler) bu tehlikeli maddeler arasında bulunmaktadır. PBDE'ler, birçok plastik ve tekstil ürününde alev geciktirici olarak kullanılan bir grup kimyasaldır. Ancak, potansiyel sağlık ve çevresel etkileri nedeniyle RoHS yönetmeliği kapsamında sınırlandırılmıştır.

RoHS yönetmeliği kapsamında PBDE için belirlenen limit:

- Homojen malzeme başına %0.1 ağırlıkça, yani 1000 ppm.

PBDE tayini için kullanılan başlıca yöntemler:

1. **GC-MS (Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi)**: PBDE'lerin tespiti için en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Örnekler öncelikle bir ekstraksiyon işleminden geçirilir, ardından PBDE'ler GC-MS ile ayrılır ve tespit edilir.

2. **LC-MS/MS (Sıvı Kromatografisi-Tandem Kütle Spektrometresi)**: Bu yöntem, özellikle bazı PBDE bileşiklerinin tespiti için daha uygun olabilir.

3. **FTIR (Fourier Dönüşümü Kızılötesi Spektroskopisi)**: Bu yöntem, plastik matrislerde PBDE'lerin ve diğer bromlu alev geciktiricilerin kalitatif tespiti için kullanılabilir, ancak genellikle kantitatif analizler için başka bir yöntemle kombinasyon halinde kullanılır.

RoHS uyumluluğunu doğrulamak için, üreticilerin ve ithalatçıların, tedarik zinciri boyunca kullanılan malzemelerin ve bileşenlerin PBDE içermediğini veya izin verilen limitlerin altında olduğunu belgelemeleri gerekir. Ayrıca, bu maddelerin varlığına dair şüphe duyulduğunda, özellikle tedarikçi beyanlarına dayanılarak ürünler üzerinde periyodik testler yapılması önerilir. Bu testler, hem ürün tasarımı ve geliştirme aşamasında hem de üretim sürecinde gerçekleştirilmelidir.