Flash Point ( Parlama Noktası ) Tayini
MADENİ YAĞ ANALİZLERİ

Flash Point ( Parlama Noktası ) Tayini

Madeni yağların parlama noktası, yağın buharlaştığında alev alabileceği en düşük sıcaklık olarak tanımlanır. Parlama noktası, yağın yanma tehlikesi veya buharlaşma oranı hakkında değerli bilgiler sunar ve bu değer, yağın güvenlik sınıflandırmasında ve taşıma yönergelerinde önemlidir. 

**Parlama Noktasının Önemi:**
1. **Güvenlik:** Yağın ne kadar hızla alev alabileceğini belirtir.
2. **Buharlaşma:** Yüksek bir parlama noktası, yağın buharlaşmasının daha az olacağına işaret edebilir.
3. **Kirlilik:** Parlama noktasında belirgin bir düşüş, yakıt veya diğer kirleticilerin varlığını gösterebilir.

**Yaygın Test Yöntemleri:**
- **ASTM D93:** Bu, "Pensky-Martens Kapalı Kap" yöntemidir ve madeni yağların parlama noktasını belirlemek için yaygın olarak kullanılır.
- **ASTM D92:** Bu, "Cleveland Açık Kap" yöntemidir ve daha viskoz yağlar için uygundur.

**Testin Uygulanışı:**
1. Örnek yağ, özel bir kap içerisine konulur ve ısıtılmaya başlanır.
2. Belirli sıcaklık aralıklarında, bir alev yağın üzerine getirilir.
3. Yağ buharlaştığında ve bu buhar alevle temas ettiğinde alevlenme oluşursa, bu sıcaklık parlama noktası olarak kaydedilir.

Bir yağın parlama noktasının belirli bir değerin altına düşmesi, genellikle bu yağın kirlendiğini veya seyreltildiğini gösterir. Bu nedenle, parlama noktası testi, yağın sağlığı ve kalitesi hakkında değerli bilgiler sağlar ve yağ değişim gereksinimlerini belirlemek için diğer testlerle birlikte kullanılır.