TAN Ve TBN ( Toplam Asit Ve Baz Sayısı ) Tayini
MADENİ YAĞ ANALİZLERİ

TAN Ve TBN ( Toplam Asit Ve Baz Sayısı ) Tayini

TAN (Toplam Asit Sayısı) ve TBN (Toplam Baz Sayısı) yağ analizi, yağların yaşlandıkça nasıl değiştiğini ve ne zaman değiştirilmesi gerektiğini belirlemek için kullanılır. Bu değerler, yağın oksidasyon seviyesini, kullanım ömrünü ve koruma yeteneğini değerlendirmek için kritiktir.

**TAN (Toplam Asit Sayısı):** 
- TAN, bir yağın asidik bileşenlerinin toplam konsantrasyonunu belirler. Yağ kullanıldıkça, oksidasyon ve termal bozunma nedeniyle asidik bileşenlerin miktarı artar. Bu nedenle, TAN değeri, yağın oksidasyon seviyesinin bir göstergesi olarak kabul edilir.
- TAN, genellikle potansiyometrik titrasyon yöntemi ile ölçülür.

**TBN (Toplam Baz Sayısı):**
- TBN, bir yağın nötralize edebileceği asidik bileşenlerin toplam miktarını belirtir. Motor yağlarına, yakıt yanma ürünlerinden gelen asidik bileşenleri nötralize etmek için bazik katkı maddeleri eklenir. TBN, yağın bu asidik bileşenleri ne kadar süreyle nötralize edebileceğini belirlemek için kullanılır.
- TBN, genellikle potansiyometrik titrasyon yöntemi ile ölçülür.

**Analiz Yöntemleri:**
- **ASTM D664:** TAN için standart bir test yöntemidir.
- **ASTM D4739:** TBN için standart bir test yöntemidir.

Yağın TAN değeri zamanla artarken, TBN değeri genellikle azalır. TBN'nin belirli bir eşik değerin altına düşmesi, yağın değiştirilmesi gerektiğini gösterebilir. TAN ve TBN değerleri, yağın koruma yeteneği, oksidasyon durumu ve değiştirilip değiştirilmemesi gerektiği hakkında kritik bilgiler sağlar. Bu tür analizler, motor ve ekipmanın korunmasına yardımcı olabilir ve bakım maliyetlerini azaltabilir.