Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini
MADENİ YAĞ ANALİZLERİ

Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini

Poliklorlubifeniller (PCBs) bir zamanlar transformatör yağları, kapasitörler, hidrolik sıvılar ve bazı makinelerde soğutucu ve yalıtkan olarak yaygın olarak kullanılan organik kimyasal maddelerdir. Bununla birlikte, 1970'lerin sonlarından itibaren PCB'lerin toksik ve çevreye zararlı oldukları anlaşılmıştır. Bu nedenle, birçok ülkede üretimleri ve kullanımları yasaklanmıştır.

Madeni yağ örneklerinde PCB'lerin tayini, bu bileşenlerin hala mevcut olup olmadığını kontrol etmek için kritiktir, özellikle de eski ekipman veya makinelerle çalışırken.

**Analiz için Yöntemler:**

1. **GC-ECD (Gaz Kromatografisi - Elektron Yakalama Dedektörü):** Bu, PCB'leri tespit etmek ve kantitatif olarak ölçmek için en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Örnek, uygunsuz bileşenlerden arındırıldıktan sonra gaz kromatografisi cihazına enjekte edilir. PCB'ler, kromatogramda belirli sürelerde pikler olarak görünür.

2. **GC-MS (Gaz Kromatografisi - Kütle Spektrometresi):** Bu yöntem, PCB'lerin tespit edilmesi ve kuantifikasyonu için daha hassas ve özgündür. Özellikle düşük konsantrasyonlarda PCB'leri tespit etmek için kullanılır.

**Analiz İşlemi:**

1. Örnek hazırlama: Yağ örnekleri, PCB'leri ekstrakt etmek için belirli bir çözücüyle işlenir.
2. Ekstraksiyon: PCB'ler, örneğin diğer bileşenlerinden ayrılmak üzere ekstrakte edilir.
3. Temizlik: Ekstraktın, yabancı bileşenlerden ve kirleticilerden arındırılması gerekir.
4. Analiz: Temizlenmiş ekstrakt, GC-ECD veya GC-MS ile analiz edilir. PCB'ler, belirli sürelerde ve belirli iyon kütlelerinde pikler olarak görünür.
5. Değerlendirme: PCB konsantrasyonları, standart çözeltiler kullanılarak belirlenir.

Bu analiz, madeni yağların güvenliği ve uygunluğu hakkında bilgi sağlar. Ayrıca, eğer PCB içeriyorsa, bu yağların nasıl yönetilmesi veya imha edilmesi gerektiğini belirlemek için de kritiktir. PCB'lerin uzun vadeli çevresel ve sağlık etkileri nedeniyle bu analizler oldukça önemlidir.