Tortu ve Çözünür Çamur Tayini
MADENİ YAĞ ANALİZLERİ

Tortu ve Çözünür Çamur Tayini

Madeni yağlarda tortu ve çözünür çamur, yağın ömrü boyunca oluşan yabancı maddeleri ve oksidasyon ürünlerini temsil eder. Bu bileşenler, yağın yaşlanması, termal bozunma ve oksidasyonun bir sonucu olarak oluşabilir. Tortu ve çözünür çamurun tayini, bir yağın durumu, performansı ve değiştirme gereksinimi hakkında değerli bilgiler sağlar.

**ASTM D893**: Bu standart, yağlardaki tortu ve çözünür çamur miktarının tayini için belirlenen prosedürü içerir.

**Testin Uygulanışı**:

1. **Numune Hazırlığı**: Belirlenen bir miktar yağ, bir çözücüyle karıştırılır. Bu, yağın baz yağını ve katkı maddelerini çözerken tortu ve çözünür çamuru ayrıştırır.

2. **Santrifüj**: Karışım, belirli bir süre ve hızda santrifüj edilir. Bu işlem, katı partiküllerin ve çözünür çamurun karışımdan ayrılmasını sağlar.

3. **Değerlendirme**: Santrifüj sonrası, çöken materyalin hacmi ölçülür ve yüzde olarak hesaplanır. Bu, yağdaki tortu ve çözünür çamur miktarını temsil eder.

Bu test, yağın oksidasyon seviyesini ve kullanım süresini değerlendirmek için kullanılır. Yüksek tortu ve çözünür çamur miktarı, yağın aşırı yaşlandığını, okside olduğunu veya kontamine olduğunu gösterebilir. Bu tür bir yağın motor performansını ve bileşenlerin ömrünü olumsuz etkileyebileceği düşünüldüğünde, bu tür bir analiz oldukça önemlidir. Eğer test sonucunda yüksek tortu veya çözünür çamur seviyeleri saptanırsa, yağın değiştirilmesi önerilir.